INTECHNIK Jerzy Wysoczański

INTECHNIK świadczy usługi inżynierskie, specjalizujemy się w obsłudze instalacji technicznych budynków.

Audyty instalacji technicznych, audyty energetyczne, remontowe

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Ocena efektywności energetycznej urządzeń grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych

Przeglądy instalacji technicznych budynków wymaganych przez ustawę Prawo Budowlane

Pomiary skuteczności wentylacji i szczelności powietrznej budynków

Pomiary elektryczne – skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Ekspertyzy, doradztwo techniczne, konsulting

Audyty

Audyt energetyczny to ekspertyza określająca zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięć prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na energię przez budynki oraz procesy technologiczne.

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej jest wymagane:

dla każdego oddawanego do użytkowania budynku lub lokalu.

przy sprzedaży lub najmie budynku lub lokalu.

przy przebudowie lub remoncie istotnie zmieniającej cechy budynku.

Usługi

Przeglądy instalacji technicznych budynków wymaganych przez ustawę Prawo Budowlane, pomiary skuteczności wentylacji, szczelności powietrznej budynków, pomiary elektryczne.

Systemy ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej

Systemy wentylacji

Systemy klimatyzacji

Instalacje elektryczne

Dane kontaktowe

INTECHNIK Jerzy Wysoczański

ul. Sosnowa 4/10

71-468 Szczecin

NIP 8511985099

Regon 810684508

+48 601 368 401

biuro@intechnik.pl

MIR_ŚE_3061_2014_Jerzy Wysoczański

Jerzy Wysoczański - Zielona karta